FANDOM


Mroczne Kairu

Energia Kairu stworzona przez Lokara. Przeciwieństwo życiodajnej Energii Kairu, które Lokar stworzył poświęcając kawałek swojej duszy. Obecność Mrocznego Kairu powoduje, że cała roślinność wokół jego źródła obumiera. W niektórych przypadkach Mroczne Kairu sprawia, że roślinność nie tylko obumiera ale także atakuje wszystkich dookoła i usiłuje wystawić na swoje działanie wszystkich nie będących pod jego wpływem.